ใช้ Role Play เพื่อการเรียนรู้กัน

หนึ่งในตัวอย่างวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จากการอบรม learning facilitator ครับ ครูสังคมตั้งหัวข้อว่าจะสอนเรื่อง “ศาสนา” เป็น topic ระดมคำที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่คิดว่านักเรียนจะสนใจ ได้คำมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เทวดา นางฟ้า นรก สวรรค์ เปรต กระทะทองแดง หรือหอกสามง่าม สุดท้ายเลือกมา 1 คำ อะไรก็ได้ ซึ่งในการอบรมเราเลือกคำว่า “เปรต”

เมื่อได้คำว่า “เปรต” มาแล้ว ก็นำทฤษฎีการจัดการเรียนรู้มาใช้ (วิธีใดก็ได้แล้วค่อยคิดต่อ) ในที่นี้เราเลือก role play มาใช้ และให้โจทย์ว่า “ในคาบหน้า นักเรียนจะต้องสัมภาษณ์เปรต !” ให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะสัมภาษณ์ ใครจะเป็นเปรต (ต้องเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาให้พร้อม) นิมนต์พระ สายสิญจน์ ทำบรรยากาศให้เป็นป่าช้า หรือไปป่าช้าจริง ๆ เตรียมไมค์พร้อมขาไม้ยาว ๆ ให้เปรต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการปล่อยให้นักเรียนได้เล่นอย่างเต็มที่ เมื่อนักเรียนมีอารมณ์ร่วม เราก็ค่อยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศาสนาเข้าไป หรือทั้งหมด อาจจะเกิดจากการสรุปกิจกรรม หรือเรียนรู้จากบทสัมภาษณ์ที่นักเรียนเตรียมขึ้นมา หรือจากพระที่เรานิมนต์มาร่วมเล่นกับเราก็ได้ครับ

1044328_406559366129264_223417647_n

  • กด like แฟนเพจ