ห้องเรียนใต้ดวงอาทิตย์

และครูมะนาวก็อยู่ใต้ดวงอาทิตย์

มุก หรือ มุข

สิงหาคม 2, 2015

ระหว่างเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียน : ครูครับ มุกตลก ต้องส […]

  • กด like แฟนเพจ